Bibelstudium

Hver sabbat  (lørdag) samles vi til bibelstudium en time før gudstjenesten. Bibelstudiet tar for seg emner utarbeidet for Adventistkirken i hele verden. Disse bibelstudiene kan du lese på nett. Dermed har man mulighet til å forberede seg i løpet av uken om man ønsker, og så kan man ha den lett tilgjengelig på et nettbrett eller telefon. Mange er spesielt glade i sabbatskolen, for ved å delta her vil man i løpet av noen år lære bibelen å kjenne på en mye grundigere måte enn de fleste ellers får anledning til.

Alle er hjertelig velkommen.

Barnesabbatskolen er barnas egen bibeltime. De samles i egne lokaler hvor de får bibelundervisning tilrettelagt for deres alderstrinn. For de minste levendegjøres bibelens fortellinger ved hjelp av illustrasjonsmateriell, sang og relaterte aktiviteter. Kom gjerne og besøk vår barnesabbatskole sammen med ditt/dine barn.

Gudstjeneste

I vårt språk er en «gudstjeneste» et møte med sang, tale og bønn. Men ordet «Gudstjeneste» høres annerledes enn ut enn bare et møte. På samme måte som 17. mai og 24. desember er mer enn datoer i kalenderen, er gudstjenestene i Adventistkirken ment til å være mer enn et møte lørdag formiddag. Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er en feiring, akkurat som 17. mai og 24. desember. Vi feirer at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som ville ha oss, for vi ble ikke til ved en tilfeldighet, men ved Guds vilje. Derfor feirer vi også Jesus gjenskapelse eller frelsen, som vil gjenopprette det vi mistet da menneskene snudde Gud ryggen.

Vårt ønske og mål med gudstjenesten er derfor å tjene Gud og gi Han annerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort. Derfor har vi i Adventkirken advent hele året. Vi feirer ikke bare hvor vi kommer fra, men hvor vi skal hen. Jesu gjenkomst er grunnen til at møtes og feirer at der er en løsning på en truende verdens virkelighet.

Når du stikker innom Adventkirken kan vi ikke garantere at du møter det vi nettopp har beskrevet, men du kan komme og minne oss om hensikten, og hjelpe oss til å være det vi ønsker å være. Bortsett fra ett og annet barn som kan gi lyd fra seg, er gudstjenesten i Adventkirken heller stille. Det er sjeldent du hører et amen eller hallelujarop, men vi har ingen ting imot om du hjelper oss til å øke stemningsleiet. Har du barn prøver vi å krydre Gudstjenestene med innslag av og for barn. Vi har ikke glemt at de «hører Guds rike til»

Velkommen til gudstjeneste i Adventkirken!